Genel Haber

Yargıtay açıkladı: “Mesaide kendi adına iş yapan işçi şimdi yandı”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş saatleri içinde patronun ismini kullanarak kendi ismine ticaret yapan satın alma sorumlusunun kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkartılması gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, mesai saatleri içerisinde patronun ismini kullanarak kendi namına iş yapan satın alma sorumlusunun, sadakat borcuna ters davrandığına dikkat çekti.

Özel bir şirkette satın alma sorumlusu olarak çalışan genç, mesai saatleri içerisinde kendi namına ticaret yaptığı argümanıyla tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin kapısını çalan satın almacı, işten çıkarılmadan evvel zarurî olarak müsaadeye gönderildiğini, müsaade bitimi sonrasında iş akdine son verildiğini, ne kendi isim ve hesabına ne de davalı şirket ismini kullanarak, kendi nam ve hesabına ticaret yapmadığını öne sürdü. Hiçbir surette patronun itimadını berbata kullanmadığını, doğruluğa ve bağlılığa uymayan bir davranışının da bulunmadığını tez ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık müsaade fiyatı, hafta tatili fiyatı, fazla mesai fiyatı, genel tatil fiyatı ve minimum geçim indirimi alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, talep etti. Davalı patron ise şirketin müsaadesi dışında öbür bir iş yapamayacağını, diğer bir işyerinde çalışamayacağını, müşterilerden borç alamayacağını, menfaat temin edemeyeceğini, birebir ve maddi fayda sağlayamayacağını argüman etti. Davacının bu düzenlemelere muhalif davrandığını, çalışanın patrona karşı sadakat, doğruluk ve itinayla iş görme borcu olup, davacı tarafından bunun açıkça ihlal edildiğini, davacının fazla mesai dahil tüm ödemeleri yazılı kanıt ile sabit olduğunu, lisana getirdi. Mahkeme; davalı işverence yapılan feshin geçerli nedene dayalı fesih olduğu, bu nedenle davacının kıdem ihbar tazminatlarına hak kazandığı ve ödenmeyen fiyat alacakları da bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı patron kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, İş Mahkemesi kararını yerinde buldu. Davalı bu kere kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı işyerinde patronun ismini kullanarak kendi nam ve hesabına ticaret yapan emekçiyi haksız buldu. Kararda şöyle denildi: “Yapılan incelemede davacının patron ismine avokado satın aldığı, öteki bir firmaya satış yaptığı ve ödemenin patron tarafından yapılacağını söylediği, lakin kendi hesabından 22 gün sonra ödeme yaptığı anlaşılmaktadır. Bu olaydan sonra davacının kendi hesabına ticaret yaptığı öteki şahıslar olup olmadığının araştırıldığı ve davacının vakit zaman kendi hesabına ticaret yaptığının tespit edildiği sabittir. Davacının sabit olan bu hareketi; hem taraflar ortasında geçerli olan iş kontratı kararlarına, hem işyeri yönetmeliği kararlarına, hem de çalışanın sadakat borcuna karşıtlık teşkil etmektedir. Açıklanan nedenle, davalı işverence yapılan fesih süreci haklı nedene dayandığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine, yazılı formda kabulü kusurludur. Temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu asıldan reddeden bölge adliye mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” – BURSA

Kaynak site: Haberler.com

Yazar

Yazarım yazarım hiç durmadan hep yazarım, yazardır benim adım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu