Genel Haber

Büyükşehir Belediyesi KPSS 55 puan ile itfaiye eri alımı! İlanın ayrıntısı, müracaat kaideleri…

Antalya Büyükşehir Belediyesi işçi alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana nazaran; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 125 kişilik bayan erkek itfaiye eri alımı yapılacak. Müracaat yapacak adayların 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) belirtilen minimum KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir. 

 • Takım Unvanı: İtfaiye Eri
 • Hizmet Sınıfı: Genel Yönetim Hizmetleri
 • Takım Derecesi: 10
 • Takım Adedi: 125
 • Niteliği: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği yahut Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmak En az (C) Sınıfı şoför evrakı sahibi olmak.
 • Cinsiyet: Erkek/ Bayan
 • KPSS Puan Çeşidi: P93
 • KPSS Puanı: En az 55 puan
 1. İlan edilen itfaiye eri takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir. 

 2. Türk Vatandaşı olmak, 

 3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak, 

 5. Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 6. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak, 

 7. İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kuralların taşımak, 

 1. İlan edilen itfaiye eri takımları için, mezun olunan okul itibariyle tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karşısındaki puan tipinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,  

 2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

 3. Sıhhat açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kaidelerine uygun olmaları, 

 4. İtfaiye teşkilatının gereksinimine nazaran belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (C) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak, 

 

 • Müracaat sırasında; İmtihana girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları MÜRACAAT FORMUNA aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir. 

 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi, 

 • Diploma yahut Mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), ● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 • Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 • KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,  

 •  Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

 • Vazifesini devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı, 

 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için; 

04.10.2021 tarihinden 08.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar, üstte sayılan dokümanlar ile birlikte, sıhhat çalışanı nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ünitesine şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.  

Posta ve mail yolu ile yahut eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kelamlı ve uygulamalı imtihan 18-22 Ekim, 25-27 Ekim, 1-5 Kasım tarihleri ortasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacaktır. İmtihanlar saat 09.00’da başlayacaktır. 

Kelamlı ve uygulamalı imtihan, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir. İmtihana girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

Kelamlı imtihan; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat,  mevzularını kapsar.  

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

Kaynak: Haber7

Yazar

Yazarım yazarım hiç durmadan hep yazarım, yazardır benim adım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu