Eğitim

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işine son vermişti; Doç. Dr. Meltem Kayıran, bir dava daha kazandı

Ankara 4. Yönetim Mahkemesi,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Kısmı öğretim üyesiyken nisan ayında kontratı yenilenmeyerek işten atılan Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın görevine başlatılması gerektiğine karar verdi.

TIKLAYIN -Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işine son vermişti; Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkında işe iade kararı verildi

Doç. Dr. Meltem Kayıran Ankara Üniversitesi Rektörlüğün’ün nisan ayında  mukavelesini yenilemeyerek işten atılmasının isminden Ankara 4. Yönetim Mahkemesi’nde dava açtı. Rektörlüğün kararına karşı daha evvel yürütmenin durdurulması kararı veren  Ankara 4. Yönetim Mahkemesinde açılan dava sonuçlandı.

Gazete Duvar’dan Nurettin Öztatar’ın haberine nazaran, kararda “Doktor öğretim üyesi takımlarına yapılacak yine atamalarda, adayın birinci atamada aranılan şartları taşıyıp taşımadığının değil, vazifesinde başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna nazaran süreç tesis edilmesi gerekmektedir” denildi. Mahkeme, Kayıran’ın misyondan uzaklaştırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığını belirtti. 

“Davacının süreç sebebiyle mahrum kaldığı nakdî ve özlük haklarının tazmini, Anayasa’nın 125. unsurunun gereği olup, dava konusu süreç nedeniyle mahrum kalınan mali hakların dava tarihinden (11 Mayıs 2021) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi ve tekrar mahrum kalınan özlük hakların ise davacıya iade edilmesi gerekmektedir” sözlerine yer verilen kararda, “tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 10/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” dendi.

Kararın ilgili kısımları şöyle:

“2547 sayılı Kanun’un 23. unsurunda, tabip öğretim üyeliğine atanmada aranılacak kurallar sayılmış olup, Üniversitelerce bu hususta sayılanlar dışında şart getirilebileceği, bu tarafta atama kriterleri belirleyebileceği tartışmasızdır. Lakin, kelam konusu kriterlerin tabip öğretim üyesi atamalarında adaylar ortasından en uygun olanı seçmek için konulacağı da natüreldir. Bu haliyle, hekim öğretim üyesi takımlarına yapılacak tekrar atamalarda, adayın birinci atamada aranılan şartları taşıyıp taşımadığının değil, misyonunda başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna nazaran süreç tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, Maliye Teorisi Anabilim Kısmı’nda Tabip Öğretim Üyesi takımına atandıktan sonra 15.11.2017 tarihinde Doçentlik unvanını kazanan davacının akademik taraftan hekim öğretim üyesi takımı için gerekli niteliklere sahip olduğu ve Akademik Ünite Kurulu ile Maliye Kısım Heyeti kararlarına nazaran başarılı ve hizmetine gereksinim duyulan bir öğretim elemanı olduğu anlaşıldığından, bulunduğu takıma yine atanmasına yönelik rastgele bir bilimsel çalışma evrakı sunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Yazar

Yazarım yazarım hiç durmadan hep yazarım, yazardır benim adım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu